Ons telefoonteam is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10-17 uur, +31 85 40 10 138.

Retouren

Ik ben een zakelijke klant

Indien u goederen moet terugsturen naar ons, neem dan eerst contact op met de klantenservice. Wij kunnen dan een RMA nummer voor u aanmaken en dit aan het magazijn doorgeven zodat het magazijnpersoneel voorbereid is op de ontvangst van uw zending en deze niet bij ontvangst in het magazijn verkeerd uitgepakt wordt.

Onze klantenservice is bereikbaar via +31 85 4010 138.

Ik ben een consument

Indien uw aankoop niet voldoet aan uw verwachting of anders is dan u wenst dan heeft u het recht (het zgn. Herroepingsrecht) om binnen 14 dagen na de dag na ontvangst van uw bestelling de aankoop ongedaan te maken. Dit mag zonder opgaaf van reden. (Wij stellen overigens wel op prijs wanneer u ons kunt melden waarom u de aankoop ongedaan wilt maken zodat wij de situatie begrijpen). Dit wordt ook wel de afkoelingsperiode genoemd.

Hieronder vindt u de 6 stappen van de retourprocedure voor retournering binnen 14 dagen:

  1. Meld uw retourzendingen vooraf altijd even aan per email aan bij Dymowebshop Klantenservice. De reden van retour hoeft u niet op te geven maar dit wordt wel door ons op prijs gesteld zodat wij de reden begrijpen en zomogelijk onze dienstverlening of aanbieding kunnen verbeteren.
  2. U ontvangt dan binnen één werkdag per e-mail een retournummer met vermelding wat u kunt retourneren en instructies.
  3. Indien mogelijk verzoeken wij u het artikel zo veilig mogelijk te verpakken, bij voorkeur in een omdoos en voeg een kopie van de e-mail met retournummer toe waarbij u ook uw rekeningnummer op schrijft waarnaar toe wij het credit bedrag terug over kunnen maken. Wanneer u van ons een een artikel in een verpakking zonder omdoos heeft ontvangen kunt u het op de zelfde wijze terug sturen.
  4. Verstuur uw artikel voorzien van degelijke verpakking naar het adres dat u ontvangen heeft bij het retournummer.
  5. De verzendkosten zijn voor uw rekening, behalve wanneer wij u een verkeerd product hebben geleverd.    
  6. Na ontvangst op onze locatie ontvangt u van ons bericht over de verder afwikkeling.

LET OP: een artikel dient onbeschadigd retour ontvangen te worden. U heeft het recht het artikel te bekijken voor zover dat mogelijk is - een doos mag vanzelfsprekend (voorzichtig) geopend worden, de verpakking en binnenverpakking moeten wel zo mogelijk onbeschadigd blijven. Probeer bij retourzending het artikel zo goed mogelijk te verpakken in bijv. een omdoos. Gebruik bij voorkeur alleen transparant plakband wanneer u een verpakking wilt dichtplakken voor retournering.

N.B. Wanneer u toestemming voor retournering (via een retournummer) heeft ontvangen wil dat niet automatisch zeggen dat er gecrediteerd wordt. Na inspectie bij ontvangst zal er worden bepaald of de bestelling gecrediteerd wordt. U ontvangt vervolgens van ons een mail met de stappen voor verdere afwikkeling.

N.B. In geval van garantie is de retourzending op basis van Carry-In. Dus, bij een garantie situatie stuurt u, indien dit aan u wordt gevraagd, het artikel aan ons retour. De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Zelf terug brengen mag ook, daar kunt u dan een afspraak voor maken per email bij Dymowebshop Klantenservice, in ons contactformulier of per telefoon: +31 85 4010 138. Indien er schade is direct bij ontvangst van het artikel (zogenaamde DOA) dan zijn de kosten voor de retourzending vanzelfsprekend voor ons. De kosten voor het opnieuw leveren van een eventueel vervangend artikel zijn in het geval van een vervanging onder garantie voor onze rekening.

 

UITGELICHT UIT DE ALGEMENE VOORWAARDEN - Het Herroepingsrecht:

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Naar boven